Boeken van Harald Merckelbach

De Leugenmachine

Stel: man wordt van fiets gereden door automobilist. Die zegt: ik had een epileptische aanval en verloor de macht over het stuur. Een tragisch ongeval, lijkt het. Maar wat blijkt? Fietser en automobilist hadden al een tijd flinke ruzie. De feiten van het ongeval blijven hetzelfde. Toch gaan we de situatie compleet anders beoordelen: dat kan toch geen toeval meer zijn? Of neem dit geval: Alberts lijk wordt gevonden bij het kanaal.
De marktkoopman heeft Albert voor het laatst gezien. De politie voelt hem stevig aan de tand. De marktkoopman legt een bekentenis af. Er is wel een addertje onder het gras: de marktkoopman heeft een hersenbloeding gehad. Kun je dan wel een bekentenis afleggen? Het is een bonte stoet van slaapwandelaars, schizofrene patiënten, dronken verdachten, beroepsoplichters, fantasten, en zelfingenomen dokters die in 12 hoofdstukken ten tonele verschijnt. Ze laten zien hoe mensen zichzelf en elkaar kunnen bedriegen. En hoe gevaarlijk het is om te vertrouwen op ons geheugen en onze waarneming.Gek: Over Angst, Verslaving, Depressie En Andere Ellende

Psychopathologie gaat over gedrag dat afwijkend, gestoord, abnormaal en ook wel gewoon gek wordt genoemd. De auteurs zoeken in dit boek uit hoe het komt dat gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Belangrijk daarbij is, hoe we het gedrag kunnen stoppen of verminderen. Experimenteel onderzoek levert kennis op waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Dit onderzoek heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen.Daardoor is onze kennis van mechanismen die deze stoornissen in stand houden, veroorzaken of reduceren, sterk toegenomen. U als lezer wordt deelgenoot gemaakt van de spannende experimenten die ons leren waarom een stoornis bestaat. En omdat experimentele psychopathologie zo spannend is, leest dit boek als een detective. Met een open einde, want wetenschap is nooit af. Voor studenten, onderzoekers, hulpverleners en iedereen die geïnteresseerd is in psychopathologie.

TOP


Reizen Met Mijn Rechter

De rechtspsychologie in Nederland heeft een duidelijk begindatum: de zomer van 1909. Toen voerde de Groningse hoogleraar Simon van der Aa een Wirklichkeitsversuch – in modern jargon zouden we zeggen: mock crime - uit in zijn collegezaal. Een medewerker drong de zaal binnen en begon een opgewonden ruzie over een brief in een blauwe enveloppe. Er ontstond een vechtpartij. Nadat de vechtenden waren vertrokken, vroeg Van der Aa de aanwezigen hun waarnemingen op papier te zetten.
De beschrijvingen door de studenten liepen nogal uiteen. Met dit destijds opvallende experiment – de kranten deden er zelfs verslag van.– demonstreerde Van der Aa de feilbaarheid van getuigen.
Dit experiment was weliswaar voor Nederland nieuw, maar zoals gezegd: Simon van der Aa was zeker niet de eerste. Von Liszt ging hem in 1901 in Berlijn voor, evenals Seckel in Göttingen en Claparède in Genève; de beide laatsten in 1905. “In feite was de psychologie van de getuigenis het eerste serieuze toepassingsgebied van de nog maar net opgekomen academische psychologie”, zo karakteriseert Van Strien deze experimenten. De beginjaren van de rechtspsychologie kunnen worden getypeerd als die van een discipline, die met het collegezaalexperiment vooral de boodschap probeerde uit te venten dat getuigen onbetrouwbaar zijn. Het experiment van Van der Aa in 1909 paste in dat plaatje….

TOP

 


Hoe Een CIA Agent Zijn Geheugen Hervond


Rob Shunter werd op een dag wakker zonder geheugen. Vanaf dat moment was hij een makkelijke prooi voor hulpverleners, die hem probeerden op te zadelen met een nieuwe autobiografie. Zo raakte Shunter ervan overtuigd dat hij een gehersenspoelde CIA-agent was. Dat bleef hij geloven, ook toen duidelijk werd dat hij een gewone Franse jongen was. Ina P. werd dagenlang door de politie verhoord. Ze bekende uiteindelijk een moord, maar trok die bekentenis later weer in. Ofschoon er geen bewijs was, werd ze toch veroordeeld. Dit boek gaat over mensen zoals Rob Shunter en Ina P., mensen bij wie het geheugen spaak loopt. Het gaat ook over lieden die doen alsof hun geheugen niet meer functioneert. Denk aan Rudolf Hess en Augusto Pinochet: zij probeerden zich aan hun veroordeling te onttrekken door een geheugenprobleem te veinzen. En dit boek gaat ook over dokters die menen dat zij iets weten over het geheugen, maar ondertussen hun patiënten van de regen in de drup helpen. Allerlei exemplaren uit het rariteitenkabinet van het geheugen passeren de revue. Ze laten één ding duidelijk zien: ons geheugen is ons geestelijk kapitaal. Wie dat verspeelt heeft een groot probleem.

TOP

 


Hervonden Herinneringen En Andere Misverstanden


Kunnen mensen een traumatisch voorval meemaken en dat vervolgens vergeten? En kunnen zij dan via therapeutische behandeling zo'n herinnering weer oproepen?

Deze vragen zijn actueel nu ook in Nederland velen, waaronder rechters en therapeuten, de mogelijkheid van de verdrongen en hervonden herinnering toelaten. Naast de heersende wetenschappelijke opvattingen over het geheugen, beschrijven de auteurs enkele geruchtmakende strafzaken die de hypothese van de verdrongen herinnering lijken te ondersteunen. Ook komt de toenemende belangstelling aan de orde voor meervoudige persoonlijkheden, hypnose, herinneringen aan vorige levens of zelfs aan ontvoering door buitenaardse wezens.

In Hervonden herinneringen en andere misverstanden worden deze fenomenen nuchter ontleed en in verband gebracht met de laatste onderzoeksresultaten. De auteurs zijn niet onder de indruk van de aanwijzingen voor verdrongen herinneringen en tonen op uiterst boeiende en overtuigende wijze aan dat het geheugen vaak onbetrouwbaar is.

HOME I TOP

Overzicht Boekenlijst

De Leugenmachine

Gek: Over Angst, Verslaving, Depressie En Andere Ellende

Reizen Met Mijn Rechter

Hoe Een CIA Agent Zijn Geheugen Hervond

Hervonden Herinneringen En Andere Misverstanden


De Leugenmachine.
Over fantasten, patiënten en echte boeven.

Harald Merckelbach
Uitgeverij Contact, 2011.


Gek: over angst, verslaving, depressie en andere ellende
Onder Redactie van:
Anita Jansen,
Marcel van den Hout,
Harald Merckelbach
Reizen met mijn rechter
Onder redactie van:
P.J. van Koppen,
H. Merckelbach, M. Jelicic, J.W. de Keizer

Hoe een CIA agent zijn geheugen hervond
H. Merckelbach
& M. Jelicic
Hervonden herinneringen en andere misverstanden
H.F.M Crombag & H.L.G.J. Merckelbach